Rozstrzygnięto konkurs na dyrektora Galerii Narodowej w Pradze. Instytucją pokieruje pochodząca z Radlina a od lat związana z Rybnikiem,Alicja Knast .

Nowymi obowiązkami zajmie się od stycznia. Kadencja Dyrektora Galerii trwa 6 lat.

Alicja Knast jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Była stypendystką m.in. Metropolitan Museum of Art, oraz wykładała na London Metropolitan University. Współpracowała m.in. z Muzeum Narodowym w Poznaniu, Muzeum Fryderyka Chopina, Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina, czy Muzeum Historii Żydów Polskich. Ostatnio była dyrektorką
Muzeum Śląskiego w Katowicach. W styczniu 2020 roku
Zarząd Województwa Śląskiego odwołał Ją ze stanowiska, mimo opinii środowisk branżowych oraz samego Ministra Kultury.

Procedura rekrutacyjna na to stanowisko była rozłożona na kilka etapów, podczas których kandydaci poddawani byli m.in. testom z zakresu umiejętności zarządzania. Zanonimizowane wyniki przesłano do ekspertów zewnętrznych. W ten sposób wyłoniono kandydaturę Alicji Knast, jako najlepiej spełniającej wymogi stanowiska.

Co ciekawe to nie pierwszy transfer ludzi kultury na linii Górny Śląsk – Czechy. W ubiegłym roku zarząd województwa odwołał ze stanowiska dyrektora Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu Leszka Jodlińskiego (chociaż muzeum pod jego władaniem zwiększyło frekwencję z 15 do 37 tysięcy odwiedzających rocznie). Dziś Leszek Jodliński jest… członkiem rady przy Ministrze Kultury Republiki Czeskiej, w sprawie zachowania i rozwoju narodowego zabytku Dolni Vitkovice w Ostrawie.

Jak widać, na „dobrej zmianie” mocno skorzystały środowiska kulturotwórcze i muzealne. W Czechach.

Pani Alicji Knast, rodowitej radliniance, przesyłamy z Radlina właśnie, serdeczne gratulacje oraz życzenia samych sukcesów i realizacji wielu ambitnych projektów! Prażanom już dziś gratulujemy Pani Dyrektor 🙂

(fotografia pochodzi z profilu facebookowego Muzeum Śląskiego)

Please follow and like us: